Com contribuir

Les contribucions s’han de fer a través de propostes de modificació dels documents que conformen l’Annex. Cadascun fa referència a un apartat de La Guia.

La proposta de modificació es pot fer:

  • Fent un Merge request per modificar el document objecte de la proposta i el document de bibliografia en el cas que sigui necessari.
  • Enviant un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org indicant quin document es vol modificar i la modificació que es vols fer, i quins documents s’ha consultat per redactar la proposta. Aquests documents apareixeran a l’apartat de bibliografia.

Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l’aportació.

Format

Tos els documents segueixen el format Markdown (GitLab flavored).

Reconeixement

Tothom qui hagi fet una aportació al document pot demanar aparèixer a l’apartat d’entitats participants com a contribuidor.

Tota la documentació consultada que ha servit de referència per a fer els textos de La Guia haurà d’aparèixer a l’apartat de bibliografia.